Fotbalové centrum AC Sparta Praha

Montovaný ocelový skelet, založený plošně na patkách. Strop nad 1NP z železobetonové desky do trapézového plechu. Strod nad 2NP lehký, montovaný.

Architekt:
Studio AM, Ing.Arch.J.Košťál

Zajímavosti:
  • Komplikované požadované mělké založení na navážkách.