Rekonstrukce OÚ Praha 5

Celková rekonstrukce stávajícího objektu, půdní nástavba a novostavba šestipodlažního objektu. Četné zásahy do svislých a vodorovných konstrukcí domu. Návrh statických opatření pro zesílení svislých konstrukcí, návrhy konstrukcí podchycení v nových otvorech. Velkorozponové zastřešení střešní nástavby dřevěnými lepenými obloukovými vazníky.

Architekt:
Ateliér VJH, Ing.Arch.Hron

Zajímavosti:
  • Dvorní stěna podchycena tryskovou injektáží před hloubením stavební jámy pro suterén dvorní přístavby