Rekonstrukce Promi

Celková rekonstrukce ocelodřevěné střešní konstukce, sanace svislých konstrukcí a základů. Vybudování suterénu železobetonové konstrukce uvnitř objektu. Nové ocelové konstrukce schodišť a lávek v interiéru.

Architekt:
Ateliér VJH, Ing.Arch.Hron

Zajímavosti:
  • Stavebně konstrukční řešení navržena a provedena s ohledem na to, že objekt je památkově chráněná průmyslová stavba