Rekonstrukce Ehlenova domu

Náročná komplexní rekonstrukce sedmipodlažního objektu v centru Prahy. Sanace suterénních stěn a kleneb. Výměna stropů všech nadzemních podlaží, výměna konstrukce krovů. Postupná náhrada nosných fasádních stěn ve 2NP železobetonovou monolitickou rámovou konstrukcí s velkými otvory pro výkladce. Posun stropu s cihelných kleneb do ocelových nosníků o 600mm níže zavěšením na konzoly stávajících litinových sloupů.

Architekt:
Bohemia Design Studio, Arch.Oplt

Zajímavosti:
  • Rozsah a složitost rekonstrukce
  • Postup bouracích prací proveden s ohledem na zachování prostorové tuhosti a stability objektu