Rekonstrukce Bílkovice

Rekonstrukcí zemědělského objektu živočišné výroby vznikly čtyři řadové rodinné domky. Nosné konstrukce zůstaly zachovány, krov byl zesílen. V železobetonovém stropu nad 1NP byly proraženy otvory pro schodiště a instalace. K objektu přiléhá novostavna jednopodlažního přístavku.

Architekt:
Ing.Arch.Čihák

Zajímavosti:
  • Statická a chemická sanace svislých konstrukcí v přízemí