• >

Rodinný dům Unhošť

Efektivně navržený tvarově jednoduchý objekt. Plošné založení, zděné stěny železobetonové věnce jako překlady na otvory. Přiznané krokve střechy v interiéru.

Architekt:
Ing.Arch.Čihák

Zajímavosti:
  • Důraz na jednoduchost řešení nosných konstrukcí s důrazem na efektivitu návrhu