Rodinný dům Lety

Nadstandartní, extrémně rozsáhlý a tvarově složitý rodinný dům. Nosné konstrukce železobetonové monolitické s ocelovými nosnými prvky, plošně založené. Volné vnitřní dispozice, velké rozpony stropů, několik výškových úrovní jednotlivých podlaží, uvolněné fasádní plochy pro výkladce.

Generální projektant:
Aspect Design s.r.o.

Zajímavosti:
  • Náročný projekt rozsahem srovnatelný s návrhem bytového domu