Koncertní sál Praha

Novostavba koncertního sálu v prostoru dvora Pražské konzervatoře je železobetonový monolitický skelet založený na pilotách. Základová deska a obvodové suteréní stěny jsou zapuštěny pod úroveň dvora. Velkorozponová stropní deska nad koncertním sálem je zesílena dvojící plochých mohutných trámů. Šikmá deska balkonu hlediště je konzolovitě vytažena ze železobetonové stěny.

Architekt:
Ing.Karel Sehyl

Zajímavosti:
  • Novostavba sálu je dilatačně oddělena od vlastní budovy a je dimenzována z hlediska stability proti vyplavení na pětisetletou vodu
  • ČKAIT - Cena inženýrské komory 2011