Obchodní park Liberec

Železobetonový prefabrikovaný jednopodlažní velkorozponový skelet. Založeno na pilotách. Průvlaky uložené na pilířích nesou vazníky ve spádu. Střešní a stěnový plášť lehký, montovaný.

Architekt:
Europrojekt s.r.o.