Hala Cedes

Železobetonový prefabrikovaný velkorozponový skelet halového uspořádání, založen na pilotách.

Architekt:
Europrojekt s.r.o.

Zajímavosti:
  • V prostoru haly vestavěný třípodlažní těžký skelet s použitím panelů Spiroll