Rezidence Ryšánka

Sedmipodalžní bytový dům železobetonové monolitické konstrukce, založený plošně na pasech a patkách.

Architekt:
Ateliér ADO s.r.o., Ing.Arch.Parma

Zajímavosti:
  • Neortogonální půdorysné uspořádání skeletu budovy
  • Základové konstrukce výškově odstupňovány