Obytný soubor Ostroh

Obytný soubor vzniklý rekonstrukcí a dostavbou stávajících budov. Založený plošně a hlubinně při okraji skalního svahu. Suterény objektů propojeny železobetonovým monolitickým tělesem garáže. Nadzemní konstrukce svislé převážně zděné, stropy monolitické.

Architekt:
Ing.Arch.Mikoláš Vavřín

Zajímavosti:
  • Cena Grand Prix Ministerstva pro místní rozvoj