Rezidence Nikolajka

Osmipodlažní železobetonový monolitický stěnodeskový skelet. Obvodové zdivo nenosné, výplňové. Založeno na pilotách.

Architekt:
Ateliér VJH, Ing.Arch.Hron

Zajímavosti:
  • Stropy s použitím panelů Filligran