Bytový dům Hodkovičky

Dům založen plošně na pasech a desce. Spodní stavba z vodotěsného betonu. Nadzemní konstrukce svislé zděné a monolitické, stropy z monolitických desek.

Architekt:
DOPLNIT

Zajímavosti:
  • Velké vyložení konzol, připojení přechodovou výztuží