Bytový dům Dívčí hrady

Železobetonový monolitický stěnodeskový skelet založený na pilotách. Spodní stavba z vodotěsného betonu.

Architekt:
Akad.Arch.Langr

Zajímavosti:
  • Důsledné použití přechodové výztuže u připojovaných externích konzol a rámů